Algemene voorwaarden

Ter info.
Elk bedrijf kan zijn eigen leveringsvoorwaarden ofwel algemene voorwaarden gebruiken. Voor de horeca zijn dit de Uniforme Voorwaarden Horeca. In de algemene voorwaarden staat alles wat niet in onderstaande voorwaarden staat.

Algemene voorwaarden Delirium Cafe Amsterdam

Aansprakelijkheid.
Het Delirium Cafe Amsterdam, is niet aansprakelijk voor schade in verband met diefstal, verduistering, beschadiging, vermissing of verlies aan materialen, apparatuur en andere eigendommen die door u in onze accommodatie zijn geplaatst of die u heeft laten plaatsen.

Schade.
Indien schade is ontstaan door uw toedoen wordt u hiervoor aansprakelijk gesteld hieronder vallen alle schades aan het gebouw, muur/wand decoraties/schilderijen, afbeeldingen lampen etc. Enige vorm van vernieling of beschadiging van de Delirium Cafés eigendommen door een of meer gasten wordt verhaald op de opdrachtgever, geadresseerde van de reservering. Indien het door groep bedoelde gebruik een verhoogd risico voor schade met zich mee brengt, kan de beheerder een borgsom vragen die betaald moet zijn vóór de betreffende bijeenkomst.

Optierecht.
Wanneer het horecabedrijf aan de klant (optiehouder) een optierecht heeft toegekend via email kan dit recht niet worden herroepen, behoudens indien en voor zover een andere potentiële klant het horecabedrijf een aanbod doet tot het sluiten van een horecaovereenkomst terzake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande horecadiensten. De optiehouder dient alsdan door het horecabedrijf van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht vervalt het optierecht.

Voorwaarden
Annulering horecaovereenkomst(en) na tot stand komen van bevestiging.
a. Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 25% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
b. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
c. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 75% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
d. Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
* Op alle bovenstaande punten wordt er bedoelt met reserveringswaarde de minimale omzet die is afgesproken voor die bepaalde ruimte(s) op de desbetreffende dag.

Annuleringen gebeuren uitsluitend via e-mail.

Herroepingen
-De toestemming tot het gebruik van het Delirium Cafe Amsterdam kan worden herroepen wanneer blijkt dat de aanvraag op misleidende verklaringen steunt.
-De toestemming om gebruik te maken van de ruimte(s) kan worden herroepen wanneer blijkt dat er overlast wordt veroorzaakt door geluid of buiten proportioneel gedrag.

Huisregels
1.De sociale hygiëne zal te allen tijde centraal staan en worden nageleefd. Enige vorm van discriminatie, drugs, seksuele intimidatie of welke vorm ook van intimiteit worden niet getolereerd.
2. Drank (alcohol) misbruik wordt niet getolereerd en kan leiden tot uitzetting van het pand.
3. Het personeel is bevoegd om een gast geen alcoholhoudende dranken meer te schenken/serveren indien diens gedrag naar het oordeel van het personeel een verstoring van de sociale hygiëne en/of een schending van de huisregels veroorzaakt of kan veroorzaken.
4. Aan minderjarigen wordt geen alcohol geserveerd, ook niet onder het toezicht van de ouders. Legitimatie is verplicht te tonen ingeval van twijfel bij het personeel.
5. Alleen het aangewezen personeelslid van het Delirium Cafe Amsterdam is het aanspreekpunt voor mogelijke klachten of onduidelijkheden.
6. De veiligheid van de gasten wordt te allen tijde gehandhaafd door het personeel.
7. Delirium Cafe is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van de eigendommen van de gasten
8. Bij misbruik van bovenstaande punten voor wat betreft het niet een individu geldt maar voor een grotere groep, kan het zijn dat het feest in zijn geheel wordt gestopt als de gastheer/gastvrouw het niet lukt om het gezelschap toe te spreken op zijn of haar gedragingen.